FRANCHISING NEDİR?

Bir markanın imtiyaz sahibi, belli şartlar dahilinde işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak, belirli bir maddi bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara markasını kullandırabilir. Bu sözleşmesel iş ilişkisine “franchising” denir. Franchising sisteminde, Francisor, markasının kullanım iznini, o markanın kalitesi kanıtlanmış itibarı, güçlü kurumsal kimliği ve tanınmışlığından faydalanmak isteyen, bir başka yatırımcıyla paylaşabilir. Bu sayede, bağımsız yatırımcı, bir bedel karşılığında, güçlü nir imajı olan ve daha önceden müşteriler tarafından tanınan bir markayı kullanma hakkı kazanmış olur. Ancak bu kullanımda Franchisor’un belirlediği ve markanın bayiliğini alan yaırımcının yerine getirmesi gereken şartlar vardır. Bu şartlar, o işletmenin logosunu, kurumsal kimliğini ve sloganını devam ettirme, işletmenin dizayn sistemini istenilen standart şekilde dekore ettirme, kıyafet yönetmeliği gibi çeşitli konularda olabilir.